0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zadávání sloupu/nosníku

Toto dialogové okno umožňuje měnit geometrii sloupu či nosníku. V levé části je zobrazen průřez v místě uložení, v pravé části pak jeho bokorys. Vlastnosti je možné měnit pomocí následujících tlačítek a zadávacích polí:

Nový

  • pomocí tohoto tlačítka je možné vybrat průřez z databáze válcovaných profilů nebo zadat svařovaný profil s vlastními rozměry. Zadávání probíhá v okně "Editor průřezu".

Upravit

  • tlačítko pro úpravu existujícího průřezu. Je možné buď měnit typ průřezu z databáze válcovaných profilů nebo upravovat rozměry svařovaného profilu. Zadávání probíhá v okně "Editor průřezu".

Délka

  • zadávací pole umožňuje změnu délky prvku

  • tlačítko umožňuje zadání náběhů v místě připojení sloupu či nosníku. Pomocí náběhů je možné vytvořit přípoj s vyšší tuhostí. Vlastnosti náběhů se zadávají v dialogovém okně "Náběhy". Toto tlačítko je dostupné pouze pro ohybově tuhé přípoje.

  • tlačítko umožňuje zadání výřezů v místě připojení nosníku na sloup. Tato úprava se použije v případech, kdy není možné z geometrických důvodů ukončit nosník plným průřezem. Vlastnosti výřezů se zadávají v dialogovém okně "Zakončení nosníku". Toto tlačítko je dostupné pouze pro kloubové přípoje nosníků.

Tlačítko pro zadávání náběhů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.