0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatěžovací stavy

Zatěžovací stavy jsou určeny pro sloučení takových dílcových a styčníkových zatížení, která mají shodný charakter s ohledem na požadavky normy, působí zároveň a jsou neoddělitelná. Jako jednotlivé zatěžovací stavy můžeme tedy považovat například vlastní tíhu konstrukce či zatížení sněhem na konstrukci. Naopak v jednom zatěžovacím stavu se nemohou vyskytnout zatížení, která mají dle normy jiné vlastnosti (například proměnná a stálá zatížení).

V této části programu lze zadat či upravit  seznam zatěžovacích stavů, které se v konstrukci vyskytnou. Seznam se vytváří v zadávacím rámu v dolní části okna. Pro práci se zatěžovacími stavy jsou k dispozici tlačítka "Přidat", "Upravit" a "Odstranit" v nástrojové liště nalevo od tabulky zatěžovacích stavů.

Vkládání nového zatěžovacího stavu

Zadávání a úprava vlastností zatěžovacích stavů probíhá v okně "Vlastnosti zatěžovacího stavu". V tomto dialogovém okně lze zadat název zatěžovacího stavu, typ, délku trvání a též potřebné kombinační součinitele. Do takto zadaných zatěžovacích stavů lze vkládat jednotlivá zatížení. Postup je popsán v kapitole popisující část "Zatížení" ovládacího stromečku .

Pokud má být zatížení zadané v určitém zatěžovacím stavu vykresleno na pracovní ploše, musí být daný zatěžovací stav nastaven jako aktivní. To lze provést výběrem v rozbalovacím seznamu v záhlaví pracovní plochy.

Výběr aktivního zatěžovacího stavu

Seznam zatěžovacích stavů a kombinací je možné vyměňovat mezi projekty pomocí šablon s příponou *.flc. Nástroje pro vytvoření a opětovné načtení šablony jsou umístěny v hlavním menu v části "Pomůcky" - "Zatěžovací stavy a kombinace".

Problematika zatěžovacích stavů je popsána též v teoretické části nápovědy v kapitole "Zatěžovací stavy".

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.