0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Průřez

Program "Průřez" provádí výpočet průřezových charakteristik, které jsou využívány jako vstupní data pro statický výpočet konstrukcí a pro dimenzování. Geometrie průřezu může být zcela libovolná, je možné kombinovat databázové profily (například ocelové válcované průřezy) a libovolné tvary, a to včetně otvorů. Výsledky výpočtu následující průřezové charakteristiky:

 • Souřadnice těžiště - xT, yT
 • Průřezová plocha - A
 • Obvod průřezu - P
 • Souřadnice těžiště měřené od okrajů minimální obdélníkové obálky průřezu - ycg, zcg
 • Momenty setrvačnosti k těžišťovým osám - Iy, Iz, Dyz
 • Sklon hlavních centrálních os - φ
 • Poloměry setrvačnosti - iy, iz
 • Polární moment a poloměr setrvačnosti - Ip, ip
 • Moment tuhosti v prostém kroucení - Ik
 • Průřezové moduly v krajních vláknech průřezu - Wy1, Wy2, Wz1 , Wz2

Bližší informace o průřezových charakteristikách je napsáno v teoretické části nápovědy.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části, pracovní plochy a spodního zadávacího rámu. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání a pro zobrazení výsledků. Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Zadávání" hlavního menu. Vzhled pracovní plochy může být ovlivněn v dialogovém okně "Možnosti", které je dostupné z části "Nastavení" hlavního menu.Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

Ovládací stromeček je rozdělen na dvě základní části:

 • Topologie - slouží k zadání geometrie průřezu
 • Výsledky - Zobrazuje výsledky výpočtu

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka programu slouží k zadání základních informací o průřezu. Tlačítkem "Průřez" lze spustit dialogové okno, ve kterém je možné zadat název průřezu a případně též poznámku. Tlačítko "Projekt" spouští okno "Obecné údaje o projektu", které obsahuje možnost zadání identifikačních údajů projektu, které lze využít při sestavování záhlaví či zápatí výstupní dokumentace. Zadané údaje se zobrazují v rámu ve spodní části okna.

Základní obrazovka programu "Průřez"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.