0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Aktivní kóty a objekty

Systém aktivních kót a objektů umožňuje rychlejší editaci zadaných dat. Za pomoci těchto prvků je možné provádět úpravy přímo na pracovní ploše.

Aktivní kóty

Aktivní kóty umožňují změnu rozměrů přímo na pracovní ploše programu. Aktivní kóty jsou zvýrazněny čárkovaným rámečkem kolem hodnoty kóty. Po kliknutí do rámečku levým tlačítkem myši se zpřístupní zadávací pole, které umožňuje přepsat rozměr objektu. Zadanou hodnotu lze potvrdit klávesou "Enter" nebo kliknutím kamkoliv na pracovní plochu mimo zadávací pole.

Změna rozměru pomocí aktivní kóty

Aktivní objekty

Obdobným způsobem se chovají aktivní objekty. Tyto objekty nejsou na pracovní ploše nijak zvýrazněny, avšak po najetí kurzorem nad tento objekt se změní vzhled kurzoru na "ruku". Pokud na aktivní objekt klikneme levým tlačítkem myši, otevře se dialogové okno umožňující měnit vlastnosti daného objektu.

Vzhled kurzoru nad aktivním objektem

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.