0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení obecného průřezu

Obecný průřez vytvořený programem "Průřez" lze posuzovat na libovolnou kombinaci normálové síly (N), ohybových momentů (My a Mz) a posouvajících sil (Vy a Vz). Při posouzení průřezu je možné zvolit pružné či plastické rozložení napětí po průřezu. Při posouzení nelze stanovit efektivní průřez pro posouzení dle třídy průřezů 4.

Při posouzení lze uvažovat s vlivem vzpěru, nelze však počítat s vlivem klopení.

S ohledem na obecnou topologii zadaného průřezu program není schopen stanovit smykové plochy pro směry y a z. Tyto hodnoty musí být zadány uživatelem. Pomůcka pro odhad smykových ploch provede rovnoměrné rozdělení celkové plochy průřezu na obě složky.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.