0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vzpěr

V první části "Působení vzpěru" dialogového okna lze nastavit, zda má být v tomto směru počítáno s vlivem vzpěru, a případně změnit základní délku prvku pro výpočet vybočení Lx v aktuálním směru.

Část "Uložení konců" umožňuje vybrat, jakým způsobem je prvek ukotven na koncích do konstrukce. Na základě vybrané varianty je stanoven součinitel k, kterým se vynásobí délka prvku pro výpočet vybočení Lx. Pronásobením vznikne vzpěrná délka lcr, která je použita dále ve výpočtech. Na výběr jsou následující varianty:

nezadáno

  • výchozí nastavení programu, součinitel zkracující vzpěrnou délku není zadán, vzpěrná délka lcr není spočtena. Pokud je vybrána tato varianta, nemůže proběhnout výpočet.

kloub-kloub

  • uvažováno kloubové uložení dílce na obou koncích. Součinitel k je roven hodnotě 1,0. Nejčastější případ pro dřevěné konstrukce.

kloub-vetknutí

  • určeno pro dílce, které jsou na jednom konci uloženy vetknutě a na druhém kloubově. Součinitel k je roven hodnotě 0,7.

vetknutí-vetknutí

  • uvažováno vetknuté ukončení dílce na obou koncích. Součinitel k je v souladu s ohybovou čarou roven hodnotě 0,5.

libovolné

  • tato varianta umožňuje zadat libovolnou hodnotu součinitele k. Například pro konzoly lze použít hodnotu 2,0.

V části "Vzpěrná délka" je vidět výsledná hodnota délky, která vstupuje jako lcr do výpočtů vzpěrného tlaku. O výpočtech pojednává více kapitola "Vzpěr" teoretické části nápovědy.

Okno "Parametry vzpěru Z"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.