0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Import XML pro betonové dílce

Import ve formátu xml lze využít k zadání úloh typu "Dílec". V rámci *.xml souboru lze zadat libovolný počet dílců. Kromě obecných pravidel pro tvorbu XML je třeba respektovat následující doplňující pravidla:

 • jméno základního elementu není omezeno (např. <FINE>)
 • veškeré hodnoty se zadávají v základních jednotkách soustavy SI
 • úhly se zadávají ve stupních

Struktura souboru

XML soubor může obsahovat obecné vlastnosti projektu definované v elementu <header>. Údaje o dílcích jsou umístěny v elementu <dimConcrete>. Každý dílec v části <dimConcrete> je definován vlastním elementem <member>. Ten podporuje následující atributy:

name

 • Název dílce, povinný údaj

length

 • Délka dílce, povinný údaj, nezadává se v návaznosti na programy "Fin 2D" a "Fin 3D"

kind

 • Typ prvku, povinný údaj. Může mít hodnoty "beam" (nosník), "column" (sloup), "slab" (deska), "wall" (stěna)

aeration

 • Nastavení, zda je provzdušnění betonu vyšší než 4%. Možné hodnoty: "true", "false", pokud není zadáno, je uvažováno jako "false"

dg

 • Průměr největšího kameniva, nepovinný údaj, pokud není zadáno, uvažuje se hodnota 0,016.

bucklingMethod

 • Metoda výpočtu vzpěru. Možné hodnoty: "stiffness" - metoda založená na nominální tuhosti, "curvature" - metoda založená na nominální křivosti. Nepovinné, výchozí hodnota je "stiffness".

reinforcementCompressed

 • Uvažovat tlačenou výztuž. Možné hodnoty: "true", "false", pokud není zadáno, je uvažováno jako "true"

Element <member> může obsahovat následující části:

<section>

 • Sekce, která obsahuje průřez dílce. Nezadává se v návaznosti na programy "Fin 2D" a "Fin 3D"

<material>

 • Část, v které lze definovat třídu betonu. Nezadává se v návaznosti na programy "Fin 2D" a "Fin 3D"

<materialReinforcementLongitudinal>

 • Zadání materiálu podélné výztuže

<materialReinforcementTransverse>

 • Zadání materiálu příčné výztuže

<environment>

 • Třída prostředí

<creep>

 • Vlastnosti dotvarování

<load>

 • Zatížení dílce. Nezadává se v návaznosti na programy "Fin 2D" a "Fin 3D"

<imperfection>

 • Vliv imperfekce

<buckling>

 • Vlastnosti vzpěru

<cover>

 • Výpočet krytí

<reinforcement/>

 • Podélná výztuž

<transversereinforcement/>

 • Příčná výztuž

Ukázka struktury souboru

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.