0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatížení

Tato část ovládacího stromečku obsahuje možnost zadávat a upravovat zatížení na konstrukci. Jako zatížení lze zadat:

  • Silové zatížení a zatížení ohybovými momenty - základní typ zatížení, možné zadávat liniová i bodová zatížení
  • Pokles (deformace) podpor - možnost zadat zatížení konstrukce formou deformace podpor. Tento typ zatížení je možné vkládat pouze v místech podepření konstrukce, zatěžovací stav musí mít zvolen kód "Deformační".
  • Ohřátí či ochlazení konstrukce - zatížení dílců rovnoměrnou nebo nerovnoměrnou změnou teplot. Možné zadat pouze v zatěžovacích stavech s kódem "Teplotní"

Zadávání zatížení je v ovládacím stromečku dále členěno do následujících částí:

  • Zatěžovací stavy - v této části se zadává seznam a vlastnosti zatěžovacích stavů
  • Zatížení - tato část slouží k samotnému zadávání zatížení do předem definovaných zatěžovacích stavů
  • Kombinace - v této části se pomocí kombinací určuje vzájemné spolupůsobení jednotlivých zatěžovacích stavů

Zadávací rám v tomto režimu obsahuje rozbalovací seznam "Aktivní zatěžovací stav", ve kterém lze zvolit zatěžovací stav, který se vykresluje na pracovní ploše a který lze upravovat. Shodný rozbalovací seznam je též umístěn v záhlaví pracovní plochy. Seznam dostupných zatěžovacích stavů musí být definován v části "Zatěžovací stavy". Dále zadávací rám obsahuje tabulky se seznamy styčníkových a dílcových zatížení, která jsou v aktivním zatěžovacím stavu obsažena. Přidávání a úprava těchto zatížení jsou popsány v části "Zatížení", využít lze například odpovídající příkazy v ovládacím stromečku nebo v kontextovém menu na pracovní ploše.

Režim "Zatížení" ovládacího stromečku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.