0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Imperfekce

Pomocí tohoto okna lze zadat délku prvku, která bude použita pro výpočet imperfekce v daném úseku dílce. Základním parametrem úseku je "Počátek úseku", který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku. Pro informaci je též zobrazován konec úseku (tj. konec dílce nebo počátek následujícího úseku) a celková délka úseku.

Parametry imperfekce

V okně lze zadat následující údaje, které jsou nezbytné pro stanovení imperfekce prvku:

Imperfekci neuvažovat

  • Pokud je toto nastavení zaškrtnuté, účinek imperfekce se v tomto úseku zanedbává. Ostatní zadávací pole jsou nepřístupná.

Jiná délka úseku pro vybočení

  • Pokud se základní délka pro výpočet imperfekce l0 liší od délky úseku dílce, je nutné zaškrtnout tuto položku a zadat skutečnou hodnotu v zadávacím poli "Délka prvku". Pokud položka není zaškrtnutá, je jako základní délka uvažována délka úseku. Při změně délky úseku (přidání nového úseku apod) se základní délka automaticky přepočítá.

Délka prvku

  • Základní délka l0, která je použita jako vstup pro výpočet imperfekce.

Dialogové okno "Imperfekce"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.