0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Možnosti

Toto dialogové okno obsahuje nastavení, kterými lze ovlivnit vzhled programu a výstupních souborů. Obsahuje dvě záložky: "Kresba" a "Schémata".

Kresba

Tato záložka slouží k úpravě vzhledu pracovní plochy a obrázků ve výstupních dokumentech a schránce (uložení obrázku například pomocí zkratky Ctrl+C do schránky Windows). Pomocí nastavení "Velikost popisu" je možné volit velikost textu ve schématu styčníku. Popis je možné vypnout zaškrtávacím políčkem "Kreslit kóty konstrukčních prvků". Pokud je zaškrtnuto nastavení "Kreslit náběh nezkrácený", program vykreslí pouze část náběhu průvlaku či sloupu. V opačném případě je vykreslen vztažný prvek dostatečně dlouhý, aby byl náběh zobrazen celý.

Zkrácený a nezkrácený náběh v náhledu

Pomocí výběru barevného schématu je možné ovlivnit barvy na pracovní ploše (pozadí, barvy prvků, kót apod.), ve výstupních dokumentech a ve schránce. V programu je k dispozici několik přednastavených schémat, vlastní barevná schémata si lze přidat v tomto dialogovém okně, záložce "Schémata". Tlačítko "->" přepne zobrazení do této záložky.

Tlačítkem "Nastavení" lze též ovlivnit ostatní parametry obrázku kopírovaného do schránky, jako například velikost obrázku či rozlišení.

Schémata

Na této záložce je možné vytvářet a následně upravovat vlastní barevná schémata, která lze využít pro zobrazení na pracovní ploše, pro tiskové dokumenty a pro export obrázků (grafické formáty, schránka). Pro manipulaci se schématy slouží tlačítka "Přidat", "Odebrat", "Přejmenovat". Výběr barev pro jednotlivé prvky se provádí ve spodní části. Změnu barev je možné provádět pouze pro uživatelsky zadaná schémata (v seznamu schémat zobrazena kurzívou). Předdefinovaná schémata (v seznamu schémat zobrazena normálním fontem) nelze měnit.

Zadávání barev v barevném schématu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.