0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Patní deska - únosnost ve smyku

Přenos smykové síly mezi patní deskou a patkou není v programu ověřován. Smyková síla se z patní desky do betonového základu přenáší:

  • třením mezi patní deskou, maltou a betonovým základem

  • smykem a ohybem kotevních šroubů

  • smykovou zarážkou tvořenou úpalkem profilu pod patní deskou

  • čelem patního plechů

Součinitel tření je v evropských předpisech (CEB, 1997) doporučován hodnotou μ=0,4 se součinitelem spolehlivosti γ= 1,5. Tření mezi patní deskou a základem je možno zvýšit předpětím kotevních šroubů.

Při využití smyku a ohybu kotevních šroubů je možno postupovat podle materiálů CEB (CEB, 1997) a posoudit interakci ohybové a smykové únosnosti kotevních šroubů.

Pracovní diagram kotevního šroubu ve smyku

Při porušení dojde k namáhání šroubů tahem po jejich výrazné deformaci (Weynand, 1999; Bowman 1989). Únosnost lze méně konzervativně stanovit jako redukovanou únosnost šroubů v tahu, která se vyjadřuje zjednodušeně přímo ve tvaru shodném s únosností ve smyku

kde je:

fub

  • mez pevnosti šroubů

γmb

  • náhradní délka kotevního šroubu (obrázek níže)

Pro šrouby třídy 4.6 platí α= 0,375, pro šrouby třídy 5.6 je α= 0,250. Výraz byl prověřen experimentálně pro tloušťky podlití do 60mm (Bowman 1989). Smyková únosnost šroubu v betonovém základu závisí na jeho vzdálenosti od hrany a je třeba ji prověřit samostatně. Obvykle se pro přenos smykové síly počítá pouze se šrouby nevyužitými v tahu a s kombinací účinků se neuvažuje. V případě, že byly pro kotevní šrouby užity nadměrné díry v patním plechu, je třeba po montáži provést opatření pro přenos smykové síly do šroubu buď injektáží nadměrné díry epoxidovou maltou nebo přivařením speciální ocelové podložky k patní desce.

Literatura

CEB: Design of Fastenings in Concrete, Design guide, Thomas Telford Services Ltd, Londýn 1997, s. 83, ISBN 0 7277 2558 0.

COST C1: Column Bases in Steel Building Frames, ed. K. Weynand, EC, Brussels 1999

Bowman L P, Gresnight A. M., Romeijn, A: Reserch into the connection of steel base plate to concrete foundation, holandsky, Stevin Laboratory Report No.: 25.6.89.05/c6, Delft 1989

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.