0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Převod relativního styčníku na absolutní

Tato funkce slouží k převodu relativního styčníku na absolutní. Převodem z relativního styčníku na absolutní získáme například možnost měnit libovolně polohu daného styčníku, neboť relativní styčník je pevně svázán se vztažným dílcem a může být tak narozdíl od absolutního styčníku umístěn pouze v jeho přímce. Tento nástroje se aktivuje po přepnutí ovládacího stromečku do režimu "Styčníky" "Převést na abs.". Poté již je možné převádět relativní styčníky kliknutím na pracovní ploše. Po kliknutí na relativní styčník se objeví okno, kde je možné zvolit, zda se má rozdělit vztažný dílec či nikoliv.

Při výběry varianty "Rozdělit vztažný dílec v místě styčníku" se vztažný dílec rozdělí v místě styčníku na dva samostatné dílce, které jsou do styčníku připojeny.

Pokud je vybrána varianta "Nerozdělovat vztažný dílec", vztažný dílec zůstane v celku a styčník se od něj odpojí. Zanikne tak vazba mezi styčníkem a dílcem, konstrukce je pak v tomto místě nespojitá.

Okno "Převod relativního styčníku na absolutní"

Možnosti této funkce jsou ukázány na  jednoduchém příkladu sedlového vazníku:

V prvním případě jsou styčníky 2 a 4 na horních pásech vazníků modelovány jako relativní. Při snížení souřadnice Z vrcholového styčníku 3 na polovinu se změní sklon připojených horních pásů a díky tomu též poloha relativních styčníků 2 a 4. Vazník zůstává sedlový.

Úprava vazníku s relativními styčníky

U druhé ukázky byly styčníky 2 a 4 převedeny na absolutní, vztažné dílce byly rozděleny (volba "Rozdělit vztažný dílec v místě styčníku"). Při změně výšky vrcholového styčníku se poloha styčníků 2 a 4 nemění, vzniká lichoběžníkový vazník.

Konstrukce s absolutními styčníky a rozdělenými vztažnými dílci

Poslední případ ukazuje variantu, kdy styčníky 2 a 4 jsou převedeny na absolutní, avšak byla zvolena možnost "Nerozdělovat vztažný dílec". Po úpravě se změní sklon horních pásů stejně jako v prvním případě, avšak poloha styčníků 2 a 4 zůstává nezměněná. Původní vnitřní diagonály již nejsou propojeny s horními pásy.

Konstrukce s absolutními styčníky bez napojení na původní vztažné dílce

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.