0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv prostředí

V tomto dialogovém okně lze zvolit podmínky prostředí, v kterém bude konstrukční prvek umístěn. Definice jednotlivých kategorií vycházejí z kapitoly 4.2 normy. Podmínky prostředí ovlivňují stanovení minimální (indikativní) třídy betonu a minimální hodnotu krycí vrstvy betonářské výztuže. Tyto postupy jsou popsány v kapitolách "Indikativní třída betonu" a "Minimální krytí" teoretické části nápovědy.

Popis jednotlivých voleb:

Koroze výztuže vyvolaná karbonatací

X0 - bez vlivu karbonatace

 • beton uvnitř budov s velmi nízkou vlhkostí vzduchu

XC1 - suché nebo stále mokré

 • beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu, beton trvale ponořený ve vodě

XC2 - mokré, občas suché

 • povrchy betonů vystavených dlouhodobému působení vody, např. většina základů

XC3 - středně vlhké

 • beton uvnitř budov se střední nebo velkou vlhkostí vzduchu, venkovní beton chráněný proti dešti

XC4 - střídavě mokré a suché

 • povrchy betonů ve styku s vodou, které nejsou zahrnuty ve stupni vlivu prostředí XC2. Např. venkovní konstrukce, opěrné stěny

Koroze výztuže vyvolaná chloridy

X0 - bez nebezpečí

 • bez nebezpečí koroze vyvolané chloridy

XD1 - středně vlhké

 • povrchy betonů vystavených chloridům rozptýleným ve vzduchu

XD2 - mokré, občas suché

 • plavecké bazény, betonové prvky vystavené působení průmyslových vod obsahujících chloridy

XD3 - střídavě mokré a suché

 • části mostů vystavených postřikům obsahujícím chloridy, vozovky, betonové povrchy parkovišť

Koroze výztuže vyvolaná chloridy z mořské vody

X0 - bez nebezpečí

 • bez nebezpečí koroze vyvolané chloridy z mořské vody

XS1 - vystavení slanému vzduchu, ale ne v přímém styku s mořskou vodou

 • konstrukce blízko mořského pobřeží nebo na pobřeží

XS2 - trvalé ponoření do vody

 • části námořních konstrukcí

XS3 - omývání a ostřikování přílivem

 • části námořních konstrukcí

Střídavé působení mrazu a rozmrazování na beton

X0 - bez nebezpečí

 • beton uvnitř budov, který není vystaven účinkům mrazu

XF1 - středně nasycené vodou bez rozmrazovacích prostředků

 • svislé betonové povrchy vystavené dešti a mrazu

XF2 - středně nasycené vodou s rozmrazovacími prostředky

 • svislé betonové povrchy konstrukcí pozemních komunikací vystavené mrazu a rozmrazovacím prostředkům rozptýleným ve vzduchu

XF3 - značně nasycené vodou bez rozmrazovacích prostředků

 • vodorovné betonové povrchy vystavené dešti a mrazu

XF4 - značně nasycené vodou s rozmrazovacími prostředky nebo mořskou vodou

 • vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostředkům, betonové povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacími prostředky nebo mrazu, omývané části námořních konstrukcí vystavených mrazu

Chemické působení na beton

X0 - bez nebezpečí

 • beton, který není vystavený účinkům agresivního chemického prostředí

XA1 - slabě agresivní chemické prostředí podle EN 206-1, tabulka 2

 • přírodní zemina s podzemní vodou

XA2 - středně agresivní chemické prostředí podle EN 206-1, tabulka 2

 • přírodní zemina s podzemní vodou

XA3 - vysoce agresivní chemické prostředí podle EN 206-1, tabulka 2

 • přírodní zemina s podzemní vodou

Dialogové okno "Vliv prostředí"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.