0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Katalog materiálu

Toto okno umožňuje vybrat z databáze třídu použitého materiálu. Databáze obsahuje základní řadu pevnostních tříd pro jehličnaté, listnaté a lepené lamelové dřevo (seznam "Dřevo EC5") a též jednotlivé seznamy národních tříd řeziva, kterým jsou pevnostní charakteristiky přiřazeny dle ČSN EN 1912. Pro Českou republiku tak lze vybírat třídy řeziva v seznamu "Dřevo EC5, Česká republika". O vlastnostech materiálů a souvisejících normách pojednává kapitola "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy.

Tlačítkem "Informace" lze vyvolat okno, kde jsou zobrazeny charakteristiky vybraného materiálu.

Dialogové okno "Katalog materiálů"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.