0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editor materiálu - Beton

Toto okno umožňuje zadat beton s libovolně zvolenými vlastnostmi. Pokud je zaškrtnuto nastavení "Přepočítávat hodnoty", jsou veličiny fctm (pevnost v tahu) a Ecm (modul pružnosti) automaticky vypočítány z válcové pevnosti v tlaku fck. Pro zadání betonu tak stačí pouze tato jedna hodnota. Způsob dopočtu vychází z kapitoly 3.1 normy EN 1992-1-1 a je popsán v kapitole "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy.

Dialogové okno "Editor materiálu - Beton"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.