0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přidat větev/buňku

Toto okno slouží k zadání jednotlivých větví průřezu. Levá část okna obsahuje tabulku se seznamem uzlů větve, pravá zobrazuje schéma větve. Pro práci s uzly jsou dostupná následující tlačítka:

  • Přidat - spustí okno "Přidat uzel" pro zadání souřadnic nového uzlu. Nový uzel je přidán na konec větve.
  • Vsunout - umožňuje vložit bod před jakýkoliv existující uzel. Nejprve je nutné v tabulce nastavit jako aktivní (v tabulce se zvýrazní tučným fontem, ve schématu zelenou barvou) ten uzel, před který se má vložit nový uzel. Samotné zadávání nového uzlu opět probíhá v okně "Přidat uzel".
  • Upravit - upraví vlastnosti aktivního již zadaného uzlu (souřadnice, tloušťka hrany předcházející uzlu)
  • Odstranit - smaže aktivní uzel

V případě uzavřených větví (buněk) je minimální počet uzlů v tabulce tři. U otevřených větví je minimální počet dva (počáteční a koncový bod).

Okno pro úpravu větve

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.