0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Patní deska - únosnost patky

Při výpočtu únosnosti patky zatížené osovou silou a momentem se vychází z podmínky rovnováhy na patní desce. Při známé únosnosti tažené části patky Ft.Rd je možno určit polohu neutrální osy a momentovou únosnost MRd při působící normálové síle NEd za předpokladu plastického rozdělení vnitřních sil

Rovnováha vnitřních sil na patní desce

Počítáme-li pouze s účinnými oblasti pod pásnicemi sloupu (Steenhuis 1999) a působením NEd, MEd, řešení se zjednoduší, protože osa tlačené části a poloha tlakové reakce pod patní deskou splývá s osou pásnice. Předpoklad lze převzít i při kratším přesahu patní desky než je možná účinná šířka desky. Tahová síla působí v ose šroubů, při dvou řadách šroubů se počítá s výslednicí obou řad.

Rovnováha sil modelu s účinnou plochou pouze pod pásnicemi sloupu; a) dvě řady šroubů v tahu, b) obě pásnice v tlaku (velmi malý moment MEd), c) jedna řada šroubů v tahu a přesah patní desky menší než možná účinná šířka, d) obě pásnice v tlaku a přesah patní desky menší než možná účinná šířka

Síly představující únosnost tažené části Ft,l,Rd a tlačené části Fc,l,Rd, Fc,r,Rd byly určeny výše. Pokud vzniká tahová síla v kotevních šroubech, pro excentricitu zatížení platí e= MEd/NEd≥ zc.r a podle variant a) a c) lze vyjádřit namáhání tažené a tlačené části patky z momentové podmínky rovnováhy

Únosnost patky sloupu MRd při známé osové síle NEd lze stanovit jako menší z hodnot MEd vypočítaných podle vzorců výše.

Pokud je excentricita e= MEd /NEd < zc,r (obrázek výše, varianty b) a d)), nepůsobí ve šroubech tahová síla, ale pod oběmi pásnicemi vzniká tlaková reakce. Momentová únosnost je v tomto případě

Literatura

Steenhuis C. M.: Assembling procedure for base plates, report 98-NOC-R0447 TNO, Delft 1999, s. 79.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.