0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zrcadlit

Tento nástroj slouží k zrcadlení konstrukce. K dispozici jsou čtyři základní typy úpravy: zrcadlení vůči rovinám kolmým k osám x, y či z nebo vůči obecně zadané rovině. Typ se volí v úvodním dialogovém okně "Úpravy topologie - zrcadlit", které se objeví po vybrání nástroje v ovládacím stromečku programu.

Volba způsobu zrcadlení

Zadání pomocí libovolné roviny je zcela obecné řešení, které umožňuje zadat zcela libovolně natočenou rovinu.

Výběr prvků

Pokud je zvoleno zrcadlení pomocí obecné roviny, následuje v dalším kroku zadání tří bodů roviny, která bude použita k zrcadlení. Body lze zadat buď pomocí souřadnic v globálním souřadném systému nebo výběrem již existujících styčníků v konstrukci. Výběr je možné provést z rozbalovacího seznamu nebo přímo kliknutím na pracovní plochu.

Výběr styčníku pro definici roviny zrcadlení

Po výběru způsobu zrcadlení se objeví dialogové okno "Generování prvků zrcadlením", v kterém lze ovlivnit chování nástroje.

Dialogové okno "Generování prvků zrcadlením"

Způsob manipulace určuje, zda nástroj původní konstrukci (či její část) smaže a vytvoří konstrukci novou nebo stávající prvky zachová a bude  přidávat nové. Pokud je vybrána varianta "Přesun", většina ostatních nastavení v okně není dostupná a lze zadat pouze vztažný bod resp. úsečku a koeficient transformace. Způsob transformace "Kopie" ponechá původní konstrukci a pouze k ní přidá nové prvky vzniklé transformací.

Způsob zrcadlení "Kopie"

Nástrojem lze zrcadlit jak celé konstrukce, tak pouze vybrané prvky. Toto chování ovlivňuje nastavení "Prvky k manipulování". Varianta "Všechny" aplikuje úpravu na celou konstrukci, varianta "Vybrané" pouze na vybrané (zeleně zvýrazněné) prvky konstrukce. Prvky musí být vybrané již před výběrem nástroje v ovládacím stromečku. V opačném případě tato volba není dostupná.

Nastavení "Filtrovat shodné styčníky a dílce" umožňuje odmazat zdvojené styčníky či dílce, které se mohou v konstrukci vyskytnout jako výsledek aplikace této pomůcky. Toto nastavení by mělo být vždy zapnuto.

Pokud chceme, aby se společně s konstrukčními prvky kopírovalo též zatížení zadané na prvcích, soustředěné hmoty případně podpory, můžeme použít nastavení "Kopírovat podpory", "Kopírovat soustředěné hmoty" a "Kopírovat zatížení".

Plánujeme-li použít kopírovanou sestavu prvků dále upravovat, můžeme si ji uložit jako nový pojmenovaný výběr pomocí nastavení "Vytvořit ke kopii nový výběr". Sestava se poté uloží pod zadaným jménem do "Správce pojmenovaných pohledů", kde se k ní můžeme kdykoliv vrátit.

Dalším údajem, který musíme v dialogovém okně zvolit, je počet vytvořených kopií.

Jako poslední se zadávají parametry zrcadlení. Poloha osy zrcadlení je buď zadána vzdáleností od hlavní osy nebo souřadnicemi dvou bodů. Pokud je zapnutý přepínač "Zrcadlit vnější podpory", program převrátí u nově vzniklých podpor orientaci tak, aby odpovídala původnímu tvaru konstrukce.

Konstrukce vytvořená s nastavením "Zrcadlit vnější podpory"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.