0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Návrh ohybově tuhého svařovaného styčníku nosníku na sloup

Ohybová únosnost

Ohybová únosnost svařovaného styčníku se vypočte z výrazu

Rameno vnitřních sil z pro svařované styčníky

Únosnost v tahu Ft.Rd se uvažuje jako nejmenší z únosností:

 • pásnice sloupu v ohybu Ft.fc.Rd
 • stěny sloupu v tahu Ft.wc.Rd

Výsledná únosnost tažené oblasti nesmí překročit únosnost v tlačené oblasti a únosnost ve smyku, tj. únosnosti:

 • stěny sloupu ve smyku VwpRd
 • stěny sloupu v tlaku Fc.wc.Rd

Ohybová tuhost

Počáteční pružná tuhost přípoje se stanoví z dílčích tuhostí jednotlivých komponentů jako

Součinitel μ vyjadřuje poměr mezi počáteční a sečnou tuhostí. V její lineární části křivky je roven jedné a zvětšuje se vzrůstající hodnotou ohybového momentu

kde je:

z

 • rameno vnitřních sil

ψ

 • tvarový součinitel křivky (2,7 pro styčníky s čelní deskou)

κ

 • součinitel počátku nelineární části křivky (hodnota 1,5)

Med

 • návrhová hodnota působícího ohybového momentu

Deformovatelné komponenty pro stanovení tuhosti svařovaného styčníku:

k1, k2, k3

k2, k3

k1, k2, k3

Poznámka: Značení odpovídá konvenci použité v EN 1993-1-8

kde je:

k1

 • nevyztužená stěna sloupu ve smyku

k2

 • nevyztužená stěna sloupu v tlaku

k3

 • nevyztužená stěna sloupu v tahu

Nevyztužené svařované styčníky se považují za dostatečně tažné, pokud se nepožaduje větší natočení než ϕCD.min = 0,015 (EN 1993-1-8). Pro svařované styčníky s vyztuženou stěnou sloupu lze mezní natočení určit jako

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.