0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Šroubovaný přípoj úhelníků na styčníkový plech

Zadání

Tato úloha ukazuje, jak zjistit únosnost styčníku ze zadání předchozího příkladu "Šroubovaný přípoj úhelníků na styčníkový plech" při uvažování svařovaného připojení prutu.

Vytvoření nového styčníku

V tomto příkladu je výhodné vytvořit nový styčník jako kopii již zadaného styčníku. Dialogové okno pro volbu způsobu přidání styčníku, opět spustíme stisknutím tlačítka "Přidat" v ovládacím stromečku. Zde vybereme volbu "Kopie stávajícího styčníku". Vpravo od této volby se objeví seznam všech zadaných styčníků, které lze využít jako základ pro novou úlohu. V seznamu vybereme položku "Příklad 2". Název přepíšeme na text "Příklad 3" a dialogové okno ukončíme stisknutím tlačítka "OK".

Výběr vzorového styčníku

Po ukončení dialogového okna "Přidání styčníku" se opět vytvoří ovládací stromeček pro styčník, shodný se stromečkem v předchozím příkladu.

Základní obrazovka pro "Příklad 3"

Zadávání jednotlivých částí styčníku

Jelikož potřebujeme změnit pouze způsob připojení prutu, označíme v zadávacím stromečku uzel "Pruty". Objeví se nám okno se seznamem všech zadaných prutů. V zadávacím rámu se po stisknutí tlačítka "Upravit" spustí dialogové okno pro úpravu vlastností prutu.

Úprava připojeného prutu č.1

Zde se přesuneme na záložku "Připojení" a v sekci "Způsob připojení prutu" změníme typ na hodnotu "svařované". Tím změníme způsob připojení prutu. Parametry svarů ponecháme na výchozích hodnotách. Dialogové okno ukončíme tlačítkem "OK".

Změna způsobu připojení příhradového prutu

Styčník po této změně vypadá následovně:

Náhled výsledného styčníku

Výsledky

Z celkových výsledků lze zjistit, že únosnost prutu je 152,4kN. Pokud by byl prut zatížen touto silou, bude styčníkový plech využit na 38,6%. Podrobné výsledky ukazují, že o únosnosti prutu rozhoduje posudek "Svar u odstávajícího ramene".

Zobrazení výsledků

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.