0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Trhliny

Tato část slouží k zadání výpočtových parametrů pro posouzení dílce na mezní stav použitelnosti - omezení trhlin. Je zde možné zadat vlastní hodnotu maximální šířky trhlin. Maximální šířka trhlin wmax vychází z tabulky 7.1N. Nastavení "Počítat šířku trhlin pouze při horním/spodním povrchu" vypne kontrolu šířky trhlin na bočních stranách průřezu. Toto nastavení lze použít v případech, kdy je posuzován pouze výsek konstrukce (například běžný metr stropní desky) a na bocích tedy žádné trhliny nemohou vzniknout.

Na velikost trhlin má vliv též plastické smršťování nebo vliv rozpínavých chemických reakcí v ztvrdlém betonu (dotvarování). Tyto mechanismy jsou ve výpočtu zohledněny součinitelem dotvarování. Jeho velikost lze ovlivnit v samostatném okně "Dotvarování", které se spouští tlačítkem "Součinitel dotvarování".

Více informací v teoretické části v kapitole "Mezního stavu použitelnosti".

Zadávací rám v režimu "Trhliny"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.