0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Teplotní křivka

V tomto dialogovém okně lze vybrat teplotní křivku, která bude použita pro popis vývoje teploty plynů při požáru. Na výběr jsou konvenční nominální křivky (normová, uhlovodíková a křivka vnějšího požáru) a parametrická křivka.

  • Normová teplotní křivka - nominální křivka, která je definována v EN 13501-2. Popisuje model plně rozvinutého požáru v úseku.
  • Křivka vnějšího požáru - nominální teplotní křivka, která je určena pro popis vývoje teploty na vnější straně dělicích vnějších stěn, které mohou být vystaveny účinkům požáru z různých částí fasády (např. přímo z požárního úseku).
  • Uhlovodíková křivka - nominální teplotní křivka popisující účinky požáru uhlovodíkového druhu
  • Parametrická teplotní křivka - průběh této křivky je ovlivněn fyzikálními parametry, které popisují podmínky v požárním úseku.

Vzorce popisující průběh jednotlivých křivek jsou popsány v kapitole "Vývoj teploty" v teoretické části nápovědy.

Okno "Teplotní křivka"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.