0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Určení vzpěrných délek

Toto dialogové okno umožňuje výběr způsobu uložení posuzovaného dílce. Na základě vybraného typu uložení je spočítána vzpěrná délka prvku pro daný směr. Šestá varianta (obrázek s otazníky) umožňuje zadání libovolného součinitele pro stanovení účinné délky prvku při výpočtu vzpěru. Varianty "Ztužené prvky" a "Neztužené prvky" se vztahují k pravidelným rámovým konstrukcím dle čl. 5.8.3.2(3) normy EN 1992-1-1.

Okno "Určení vzpěrných délek"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.