0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pomůcky

V hlavním menu programu, části "Pomůcky", jsou dostupné následující nástroje pro snadnější práci:

Měření vzdálenosti

  • umožňuje měřit vzdálenosti na pracovní ploše. Dostupné také pomocí klávesové zkratky Ctrl+M. Pouze v programu Fin 2D.

Výběry

  • Položka "Speciální výběry" umožňuje pomocí dialogového okna výběr prvků na základě vlastností (například dílce se shodným průřezem či všechny styčníky se zatížením). Položka "Pojmenované výběry" spouští stejnojmenné okno správce uložených pohledů.

Zatěžovací stavy a kombinace

  • Tato sekce umožňuje uložit nebo načíst šablonu (seznam) zatěžovacích stavů a kombinací. Tímto způsobem lze jednoduše přenést zatěžovací stavy a kombinace z jednoho projektu do druhého. Šablona zatěžovacích stavů a kombinací má vlastní příponu *.flc.

Zatížení

  • Umožňuje zvětšení/zmenšení zatížení v zatěžovacích stavech zadaným součinitelem. Součinitel lze aplikovat na vybraná či všechna zatížení, volit lze též, zda má být změna provedena na aktivní, vybrané či všechny zatěžovací stavy. Tohoto nástroje je možné využít například při změně zatěžovací šířky prvku.

Hmotnost a nátěrová plocha

  • Vypíše celkovou hmotnost konstrukce a nátěrovou plochu (povrch všech dílců)

Analýza spojitosti

  • Provede test, na kolik samostatných částí je konstrukce ve skutečnosti rozdělena. Skryté rozdělení složitých konstrukcí na více celků způsobené překrývajícími se styčníky či dílci je jedna z nejčastějších příčin chyb v průběhu výpočtu. Rozdělené konstrukce nebývají dostatečně podepřeny a způsobují tak singularitu při řešení rovnic. Součástí této analýzy je možnost zvýraznit každou samostatnou část konstrukce výběrem (usnadňuje orientaci v konstrukci).

Abs. styčníky na dílcích

  • Provede test, zda souřadnice některých absolutních styčníků neodpovídají poloze na některém z dílců. V těchto detailech neexistuje skutečný kontakt mezi dílcem a styčníkem a mohou být tedy příčinou nadměrného uvolnění vazeb v konstrukci, a tedy i chyb v průběhu výpočtu (singularita). Nástroj umožňuje převést nalezené styčníky na relativní a vytvořit tak vazbu mezi styčníkem a dílcem.

Seznam chyb

  • umožňuje zobrazit seznam hlášení o průběhu výpočtu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.