0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vnitřní síly

Toto dialogové okno umožňuje zadání vnitřních sil v jednotlivých řezech dílce pro vybraný zatěžovací případ. Pro každý řez se vyplňují následující údaje:

X

  • Základní údaj, který udává polohu řezu na dílci. Poloha je měřena od levého počátku dílce

N

  • Normálová síla

M2

  • Ohybový moment kolem osy 2 (kladné hodnoty vyvolávají tah ve spodních vláknech průřezu)

M3

  • Ohybový moment kolem osy 3 (kladné hodnoty vyvolávají tah v levých vláknech průřezu)

V3

  • Posouvající síla ve svislém směru (rovnoběžně s osou 3)

V2

  • Posouvající síla ve vodorovném směru (rovnoběžně s osou 2)

Tt

  • Moment prostého kroucení

Tω

  • Moment vázaného kroucení

B

  • Bimoment

Hodnoty všech vnitřních sil musí být zadány pro první (x=0) a poslední (x je rovno délce dílce) řez. V mezilehlých řezech mohou zůstat jakékoliv vnitřní síly nevyplněné. V tom případě jsou potřebné hodnoty získány lineární interpolací z nejbližších zadaných hodnot vlevo a vpravo od řezu.

Dialogové okno "Editace sil"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.