0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přenést vlastnosti

Tento nástroj slouží k překopírování vlastností vzorového styčníku vybraným styčníkům. Základním předpokladem je, že v konstrukci je minimálně jeden vybraný styčník (zvýrazněn zelenou barvou na pracovní ploše). Po přepnutí stromečku do režimu "Styčníky" "Vybrané" "Přenést vlastnosti" se v zadávacím rámu zobrazí okno, v kterém je možné vybrat číslo vzorového styčníku. Vlastnosti tohoto styčníku bude možné překopírovat na vybrané styčníky. Výběr potvrdíme tlačítkem "OK". Výběr vzorového styčníku je možné provést i graficky kurzorem přímo na pracovní ploše.

Výběr vzorového styčníku

V následujícím okně si lze vybrat, jaké vlastnosti budou přeneseny vybraným styčníkům. Od vzorového styčníku lze přenést jednu ze souřadnic určujících polohu (dojde tak k zarovnání bodů do svislé respektive vodorovné přímky), způsob podepření a zatížení zadané ve všech či pouze v aktuálním zatěžovacím stavu.

Dialogové okno "Přenos vlastností styčníku"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.