0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vyztužení

V tomto okně lze zadat podélnou výztuž pro jednotlivé druhy průřezu (obdélník, kruh, T-průřez apod.). V horní části dialogového okna lze zadávat jednotlivé řady výztuže. Pro jednotlivé řady se zadává profil výztuže v řadě, počet vložek a krytí (vzdálenost hrany vložky od horní/dolní hrany průřezu). Výztuž lze zadávat jak od horní hrany (část "Horní výztuž zadaného průřezu") tak od dolní hrany (část "Dolní výztuž zadaného průřezu"). Jakékoliv změny v zadání výztuže jsou ihned vidět na obrázku průřezu v pravé části okna. Výztuž může být zadána jak "počtem", tak "Vzdáleností". V druhém případě se počet vložek na prvek spočítá jako podíl šířky průřezu v dané výškové úrovni a zadaného rozestupu vložek. Tento způsob zadávání se používá především u desek a stěn, kdy se výpočet provádí na běžný metr a výztuž je navržena v pravidelném rastru.

Pro kruhové betonové průřezy (např. kruh, prstenec) se zadává pouze jedna řada výztuže, která je rozmístěna po obvodu průřezu.

Krytí

V části "Krytí" v horní části okna lze nastavit hodnotu krytí podélné výztuže. Na výběr jsou tři možnosti zadání:

Minimální krytí

  • tato možnost převezme hodnotu minimálního krytí z dialogového okna "Krytí výztuže". Údaje v tomto okně lze změnit tlačítkem "Minimální krytí"

Minimální krytí a třmínky

  • tato možnost převezme hodnotu minimálního krytí z dialogového okna "Krytí výztuže" a připočte k ní průměr obvodových třmínků z dialogového okna "Smyková výztuž". Údaje v tomto okně "Krytí výztuže" lze změnit tlačítkem "Minimální krytí"

Vlastní krytí

  • umožňuje zadat vlastní hodnotu krytí bez ohledu na požadavky normy

Tlačítko "Kontrola krytí" provede kontrolu, zda zadaná výztuž splňuje podmínky minimálního krytí. Pokud některé vložky minimální krytí nesplňují, program je může automaticky odmazat.

Informace o vyztužení

Tento rám zobrazuje kontroly konstrukčních zásad pro ohybovou výztuž. Podrobnosti o jednotlivých kontrolách jsou zmíněné v teoretické části nápovědy v kapitole "Konstrukční zásady".

Rozmístění výztuže

Pokud se zadává výztuž v řadách (pravoúhlé průřezy), lze určit, jakým způsobem budou zadány mezilehlé vložky v řadě. Na výběr jsou následující možnosti:

Generovat stejný rozestup vložek

  • Krajní vložky v řadě se umístí tak, aby bylo dodrženo minimální krytí. Mezilehlé vložky se rozmístí se shodným rozestupem mezi krajní vložky

Vložky umístit co nejvíce ke kraji

  • Krajní vložky v řadě se umístí tak, aby bylo dodrženo minimální krytí. Mezilehlé vložky se umísťují postupně od krajních vložek směrem dovnitř v minimálních možných vzdálenostech daných normou.

V dolní části dialogového okna se zobrazuje hodnota "Využití průřezu ohybem", která představuje aktuální využití vyztuženého průřezu na ohyb. Využití se aktualizuje při jakékoliv úpravě výztužných vložek.

Zadání výztuže v okně "Editace vyztužení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.