0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiálové charakteristiky

Materiál je možno zadat výběrem z databáze programu. Databáze obsahuje běžné druhy ocelí používaných u stavebních konstrukcí. Materiály jsou rozděleny podle norem, které určují jejich označení. Databáze obsahuje značení podle ČSN a podle Eurokódů.

Je samozřejmě možné zadat i jiný materiál, v databázi neobsažený. U toho je pak nutno zadat materiálové charakteristiky číselně. Do výpočtu vstupují tyto charakteristiky:

E

  • Modul pružnosti

G

  • Smykový modul

fy

  • Mez kluzu oceli

fu

  • Mez pevnosti oceli v tahu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.