0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost v prostém tlaku

Únosnost průřezu v tlaku se počítá pro průřezy 1., 2. a 3. třídy podle vztahu

a pro průřezy 4. třídy podle vztahu

kde je:

A

 • plocha průřezu

Aeff

 • plocha efektivního průřezu

fy

 • mez kluzu oceli

γM0

 • součinitel spolehlivosti

Mezní únosnost oslabeného průřezu v tlaku se počítá pro průřezy 1., 2. a 3. třídy podle vztahu

a pro průřezy 4. třídy podle vztahu

kde je:

Aosl

 • oslabená plocha průřezu

Aeff,osl

 • oslabená plocha efektivního průřezu

fu

 • mez pevnosti oceli

γM2

 • součinitel spolehlivosti

Jako výpočtová únosnost v prostém tlaku Nc,Rd je vybrána menší z těchto dvou hodnot. Výpočtová únosnost v prostém tlaku se případně redukuje při namáhání "velkým smykem" (blíže popsáno v kapitole "Malý a velký smyk"). Součinitel redukce tlakové únosnosti je určen podle vztahu

kde je:

ρz, ρy

 • součinitel redukce únosnosti vlivem smyku ve směru osy z resp. y

AV,z, AV,y

 • plochy přenášející smyk ve směrech os z a y

A

 • celková plocha průřezu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.