0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Volně stojící stěna

U vybraného typu konstrukce "Volně stojící stěna" je třeba zadat základní rozměry stěny (výška objektu h, délka objektu L a součinitel plnosti φ). Pokud se jedná o stěnu s vedlejším průčelím, je potřeba zadat šířku průčelí b. Význam jednotlivých rozměrů je zobrazen ve schematickém nákresu.

Pomocí záložky "Parametry" se lze vrátit do první části okna, kde lze upravovat údaje ovlivňující velikost maximálního dynamického tlaku a volbu tvarových součinitelů.

Zadávání geometrie volně stojící stěny

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.