0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průřez

Toto dialogové okno slouží k zadávání a úpravě průřezu posuzovaného prvku. V horní části si lze vybrat jeden z přednastavených tvarů, samotné rozměry se zadávají v tabulce v levé části. Rozměry odpovídají kótám, které jsou vykresleny v náhledu průřezu v pravé části dialogového okna.

Tlačítko "Informace" v levém dolním rohu umožňuje zobrazení podrobných charakteristik průřezu.

Okno "Editor průřezu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.