0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Spojky

V této části lze zadat vlastnosti spojek členěných průřezů. Pokud není v části "Průřez" zadán členěný průřez, není tato část přístupná. Spojky se zadávají v úsecích, které odpovídají úsekům, použitých v části "Průřez". Úprava počtu a poloh úseků není v této části možná. Samotné zadávání vlastností pro aktivní úsek spojek probíhá v okně "Spojky členěného průřezu", které se spouští tlačítkem "Upravit". Vlastnosti zadané v tomto okně se vypisují v pravé části zadávacího rámu.

Část "Spojky" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.