0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nosník

Úloha "Nosník" slouží ke komplexnímu posouzení požární odolnosti vodorovného spojitého nosníku (trám, průvlak, vaznice apod.) na účinky zadaného zatížení či pro zadané průběhy vnitřních sil. Nosník může být namáhaný pouze jednoosým ohybem.

Na úvodní obrazovce k nosníku lze nastavit následující údaje:

Délka prvku

  • celková délka prvku zadaná v metrech

Mezní doba požární odolnosti

  • umožňuje zadat mezní dobu požární odolnosti, s kterou jsou porovnávány výsledky v části "Posouzení".

Teplotní křivka

  • umožňuje volbu teplotní křivky, která popisuje nárůst teploty v průběhu požáru. Výběr probíhá v samostatném okně "Teplotní křivka".

Zadávání vlastností nosníku se skládá z následujících částí:

Práce s nosníky (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Základní nastavení pro nosník

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.