0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průřez

Tato část umožňuje zadání betonového průřezu dílce. Pro zadání jsou dostupná následující tlačítka:

Základní

  • Výběr geometrie průřezu z knihovny předdefinovaných tvarů, zadávání probíhá v samostatném okně "Editor průřezu"

Polygon

  • Zadání libovolné geometrie průřezu obecným polygonem, zadávání probíhá v samostatném okně "Obecný polygon". Není dostupné pro program "Beton 2D"

Obecný průřez

  • Umožňuje zadání obecného průřezu pomocí programu "Průřez". V porovnání s obecným polygonem lze takto zadat též průřezy s dutinami. Není dostupné pro program "Beton 2D"

Podrobnosti

  • Zobrazí výpis průřezových charakteristik (plocha, moment setrvačnosti, těžiště pod.) zadaného průřezu

Příslušné dialogové okno pro úpravu průřezu lze vyvolat též kliknutím na aktivní pracovní plochu nebo na zobrazení průřezu v zadávacím rámu.

Pokud je dílec načten z konstrukce vytvořené ve Finu 2D nebo Finu 3D, je základní průřez naimportován z tohoto programu.

Část "Průřez" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.