0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<supports>

Tato část obsahuje informace o způsobech podepření styčníků v konstrukci. Jedná se o nepovinnou součást XML souboru. Každý typ podepření v této části je označen elementem <support>. Ten podporuje následující atributy:

id

  • jedinečné identifikační číslo typu podepření

x

  • míra vetknutí při posunu ve směru osy x, nepovinné

y

  • míra vetknutí při posunu ve směru osy y, nepovinné

z

  • míra vetknutí při posunu ve směru osy z, nepovinné

mx

  • míra vetknutí při otáčení okolo osy x, nepovinné

my

  • míra vetknutí při otáčení okolo osy y, nepovinné

mz

  • míra vetknutí při otáčení okolo osy z, nepovinné

Míra vetknutí v daném směru může nabývat následujících hodnot:

"free"

  • volné uložení (styčník není v tomto směru podepřen)

"fixed"

  • pevné uložení v daném směru

číslo

  • pružné podepření v daném směru, číslo udává tuhost pružiny v [MN/m] (posunutí) resp. [MNm] (natočení).

Pokud jakýkoliv směr není definován, je automaticky uvažován s hodnotou "free", tedy bez podepření v daném směru.

Část <supports> XML souboru

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.