0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Podélná výztuž

Tato část slouží k zadávání podélné výztuže na dílci. Výztuž může být zadána stejná po celé délce prvku nebo lze dílec rozdělit na libovolný počet dílčích úseků s různými parametry vyztužení. Jednotlivé úseky se zadávají v tabulce v zadávacím rámu. Vlastnosti jednotlivých úseků podélné výztuže se zadávají a mění v dialogovém okně "Editace vyztužení". Pro úlohy typu "Beton 3D" lze zadávat výztuž i zcela obecně v okně "Vyztužení - obecný průřez". V tom případě je nutné zadávat a upravovat vyztužení pomocí tlačítek se značkou obecného průřezu - "".V těchto dialogových oknech se zadávají jak parametry výztuže (profil, počet atd...), tak i počátek úseku. Začátek prvního úseku v tabulce je shodný s počátkem dílce, konec každého úseku je roven počátku následujícího úseku.

Na pracovní ploše se zobrazují jednotlivé úseky včetně průřezu se zadanou výztuží. Délky úseků lze měnit kliknutím na aktivní kóty, vyztužení jednotlivých úseků lez upravovat dvojklikem na jednotlivé průřezy.

Část "Podélná výztuž" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.