0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace zatížení

V tomto dialogovém okně lze zadat a editovat vlastnosti zatížení. Nejprve lze zvolit typ zatížení: k dispozici je osamělá síla, osamělý moment, rovnoměrné liniové zatížení a lichoběžníkové zatížení. Poloha zatížení je určena vzdáleností od počátku dílce (bodová zatížení) resp. polohou počátku a případně délku L (u spojitých zatížení).

Dialogové okno pro zadání typu a velikost zatížení

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.