Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

FIN EC

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Verze 5

Verze 5 programu "Fin EC" byla vydána 24.3.2015. Obsahuje následující novinky:

Grafická práce v programech Fin 2D a Fin 3D (jaro 2016)

Výrazně byla vylepšena grafická práce v programech "Fin 2D" a "Fin 3D". Hlavní změny jsou:

  • Grafické zadávání dílců v programu "Fin 3D"
  • Místní nabídky na pracovní ploše
  • Snadnější výběr objektů na pracovní ploše i v tabulkách
  • Zjednodušení ovládacího stromečku
  • Rychlejší úprava styčníků a dílců

Všechny tyto úpravy jsou popsány na samostatné stránce.

Vkládání obrázků do dokumentů

Do výstupní dokumentace z programů "Fin 2D" a "Fin 3D" lze vkládat obrázky. Tyto obrázky se průběžně aktualizují a vždy zobrazují aktuální stav konstrukce.

Prostorový interakční diagram

Program "Beton" obsahuje 3D interakční diagram průřezu. K dispozici je jak prostorové zobrazení, tak nejdůležitější řezy diagramem.

Hlavice sloupů

Sloupy v programu "Protlak" mohou být vyztuženy hlavicemi. K dispozici je více druhů (stupňovité, s náběhem, obecná).

Detail "Břit" v programu "Ocelové spoje"

Nový typ přípoje nosníku na sloup či nosník pomocí styčníkové desky přivařené na nosný prvek.

Zatížení větrem na přístřešky

V programu "Zatížení" lze vytvořit protokol pro zatížení větrem na přístřešky a volně stojící střechy.

Další vylepšení

  • Program "Beton" – volba třídy tažnosti výztuže
  • Program "Ocel" - obecné rozměry složeného průřezu se čtyřmi L-profily
  • Aktualizace vzhledu programu
  • Možnost otevřít soubory pouze pro čtení

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.