0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Speciální vlastnosti styčníku

Toto okno umožňuje rozšířené zadávání podepření styčníků. Kromě volného a pevného podepření je pro všechny směry dostupné též podepření pružné. Pokud je vybráno pružné podepření, je nutné zadat konstantu K, která vyjadřuje tuhost pružiny.

Tlačítky "Volná", "Pevná" a "Pružná" lze všem směrům hromadně přiřadit odpovídající způsob podepření.

Způsoby podepření jsou popsány v kapitole "Podpory styčníků" teoretické části nápovědy.

Speciální vlastnosti styčníku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.