0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editor materiálu

Toto okno umožňuje zadat materiál s libovolně zvolenými vlastnostmi. Jednotlivé charakteristiky jsou popsány v kapitole "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy.

Dialogové okno "Editor materiálu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.