0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Klopení

V této části zadávacího stromečku se zadávají parametry týkající se výpočtu klopení. Rozbalovací seznam "Klopení pro výpočet" umožňuje zvolit jednu ze dvou možností, jak bude počítán klopení na dílci:

Klopení uvažovat

  • Vliv klopení bude zahrnut do výpočtu.

Klopení neuvažovat

  • Vliv klopení nebude zahrnut do výpočtu. Lze využít v případech, kdy nehrozí klopení v žádném směru.

Protože klopení závisí na tvaru momentové plochy, mohou se parametry klopení lišit pro různé zatěžovací případy. Proto je možno zadávat parametry klopení pro všechny zatěžovací případy dohromady a nebo jednotlivě. Toto chování programu je ovlivněno přepínačem "Klopení jednotlivě dle ZP". Pokud je přepínač zapnut, zobrazí se vpravo od něj rozbalovací seznam s názvy jednotlivých zatěžovacích případů. Vlastnosti klopení se pak zadávají vždy pro zatěžovací případ vybraný v seznamu. Při zadávání klopení pro všechny zatěžovací případy dohromady se zadává klopná délka a jeden tvar momentové plochy, který bude uvažován pro všechny zatěžovací případy.

Výběr aktivního zatěžovacího případu

Samotné zadávání úseků klopení probíhá v dolní části zadávacího rámu. Parametry pro směry Y a Z jsou odděleny do samostatných tabulek, které jsou umístěny pod jednotlivými záložkami "Klopení My" a "Klopení Mz".

Výběr směru pro zadávání úseků klopení

Pro vybraný směr se do tabulky zadávají jednotlivé úseky s odpovídajícími parametry klopení. Při výchozím stavu tabulky je zadán jeden úsek klopení pro celý dílec, pro který lze tlačítkem "Upravit" nebo dvojklikem na řádek v tabulce nastavit potřebné parametry v okně "Parametry klopení". Pokud se parametry klopení v jednotlivých částech dílce liší, je možné přidat za první úsek libovolný počet dalších úseků. Vkládání nových úseků se provádí v tabulce pomocí tlačítka "Přidat". Základním parametrem každého nového úseku je Počátek úseku, který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku v tabulce.

Jednotlivé úseky klopení jsou zobrazovány též graficky na aktivní pracovní ploše. Dvojklikem na libovolný úsek lze spustit odpovídající okno pro úpravu vlastností úseku.

Část "Klopení" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.