0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Úprava segmentu

V tomto okně lze zadat geometrické parametry segmentu, který je základní stavební jednotkou polygonálního objektu. Každý segment je dán svým koncovým bodem a typem linie, kterou je tvořen. Počátečním bodem segmentu je koncový bod segmentu předcházejícího.

Zadáváné parametry segmentu jsou:

Typ segmentu

  • Určuje, zda segment bude tvořen přímou linií (úsečkou) nebo obloukem.

Bod

  • Koncový bod segmentu zadaný pomocí souřadnic X,Y

Střed

  • Střed oblouku zadaný pomocí souřadnic X,Y. Je možné zadat, pokud je vybrán typ segmentu "Oblouk".

Poloměr

  • Hodnota Rs představuje poloměr oblouku, kterým je tvořen segment. Směr udává orientaci oblouku (kladný směr vytváří při zadávání polygonu proti směru hodinových ručiček konvexní tvar prostupu). Je možné zadat, pokud je vybrán typ segmentu "Oblouk".

Jakékoliv změny v tomto okně se ihned promítnou též do náhledu prostupu v okně "Polygon (region)", odkud byly vložení či úpravy segmentu spuštěny. Lze tak snadno kontrolovat zadávaná data.

Okno "Úprava segmentu" s aktualizovaným náhledem prostupu v okně "Úprava: Region"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.