0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zarovnat

Tento nástroj slouží k natočení jednoho objektu dle úhlu, který je definován uzly druhého objektu.

Pro zadání zarovnání je třeba vybrat nejprve dva uzly na zarovnávaném objektu a dva uzly na vzorovém objektu. V rámci zarovnání je zarovnávaný objekt natočen kolem svého těžiště tak, aby směrnice určená zvolenými uzly na zarovnávaném objektu byla rovnoběžná se směrnicí, která je dána vybranými uzly na vzorovém objektu. Vzhledem k tomu, že vybrané body na objektu definují orientovanou úsečku, záleží na pořadí, v jakém jsou uzly zvoleny.

Zarovnání objektu dle hrany natočeného objektu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.