0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Hlavice

V této části lze zadat zesílení sloupu v místě desky, které zlepšuje únosnost desky v protlačení.

Hlavice

V části "Hlavice" lze zvolit typ zesílení a půdorysné rozměry. Vybrat lze z těchto typů:

bez hlavice

  • Sloup není nijak zesílen

hlavice ve tvaru sloupu

  • Sloup je zesílen hlavicí, která svým půdorysným tvarem kopíruje tvar sloupu. Pro tento případ se zadává pouze vzdálenost hrany hlavice od hrany sloupu x.

obdélníková hlavice

  • Sloup je zesílen hlavicí s obdélníkovým půdorysem. Tato hlavice může být kombinována s libovolným tvarem sloupu. Velikost hlavice je definována ortogonálními vzdálenostmi od krajních bodů obrysu sloupu.

Náběh

V této části se zadává geometrie řezu hlavicí. Na výběr jsou následující možnosti:

stupeň

  • V tomto případě je hlavice ukončena svislou hranou, hlavice má ve své ploše konstantní výšku.

šikmý

  • Hlavice je v podhledu šikmá.

obecný

  • Kombinace předchozích variant (stupeň se sešikmeným rohem). Výška svislé části i šířka vodorovné části mohou být rovné 0.

Zadávací rám "Hlavice"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.