0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tabulky

Tabulky slouží k přehledné správě a kontrole zadaných dat. Data (položky) jsou uspořádány v řádcích, sloupce zobrazují veličiny (vlastnosti) přiřazené jednotlivým položkám.

Údaje v tabulce lze upravovat pomocí tlačítek uspořádaných v nástrojové liště vlevo od tabulky. Pokud je třeba upravit či smazat konkrétní položku, je nutné nejprve tuto položku nastavit jako aktivní. To lze provést jednoduchým kliknutím levým tlačítkem myši na položku v tabulce, v některých případech je možné též použít grafický výběr na pracovní ploše. Řádek s aktivní položkou v tabulce je zvýrazněn tučným fontem a modrým podbarvením.

Aktivní položka v tabulce

V některých případech je možné měnit pořadí položek v tabulce pomocí tlačítek "Nahoru"/"Dolů" v nástrojové liště.

Výběr položek

Většina tabulek může u každé položky uchovávat též stav "vybrané". Tento výběr může být použit pro hromadné úpravy (například mazání) nebo pro další navazující operace (tisk jen pro vybrané prvky apod.). Vybrané položky v tabulce jsou podbarveny modrou barvou. Výběr položek se provádí pomocí tlačítek v prvním sloupci tabulky (sloupec s pořadovými čísly).

Tlačítka pro hromadný výběr, vybrány jsou položky 2 a 3

Při výběru položek v tabulce lze využít též tři tlačítka v levém horním rohu, které jsou určeny pro hromadný výběr prvků:

  • vybere všechny řádky tabulky

  • zruší výběr všech vybraných položek

  • invertuje výběr (vybere nevybrané položky a zruší výběr vybraných položek)

Stav výběru řádků v tabulce odpovídá stavu zobrazení objektů na pracovní ploše. Aktivní položka v tabulce je vždy graficky zvýrazněna i na pracovní ploše. Vybrané objekty jsou na pracovní ploše vykresleny zelenou barvou, při mazání pak červenou barvou.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.