0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Údaje o firmě

Toto dialogové okno je přístupné z hlavního menu (část "Nastavení", položka "Firma..."). V dialogovém okně lze zadat informační údaje o firmě, které lze využít při sestavování záhlaví a zápatí pro výstupní dokumentaci. Zadávání je rozděleno do několika záložek:

Základní údaje

V záložce "Základní údaje" zadáváme základní údaje o firmě. Zadané údaje používá program při tisku a exportu dokumentů (obrázků), v záhlaví a zápatí dokumentů.

Záložka "Základní údaje"

Firemní logo

V této záložce lze ze souboru načíst obrázek firemního loga. Tlačítko "Načíst" otevře dialogové okno, ve kterém lze otevřít obrázek v různých formátech (*.JPG, *.JPEG, *.JPE, *.BMP, *.ICO, *.EMF, *.WMF).

Zaměstnanci

V záložce "Zaměstnanci" lze zadat seznam uživatelů programu (zaměstnanců). Seznam zadaných jmen je využit v dialogovém okně "Obecné údaje o projektu", kde je použit pro výběr autora projektu.

Záložka "Zaměstnanci"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.