0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Lokalizace zatížení

Lokalizace zatížení slouží k odvození nového protokolu, který podědí od základního veškeré zadané položky. Lokalizace mohou být stejného nebo nižšího typu (z plošného zatížení lze odvodit jakoukoliv lokalizaci, z prutového pouze prutovou a bodovou, z bodového pak pouze bodovou lokalizaci). Lokalizace lze využít, pokud je třeba z plošného zatížení odvodit zatížení na prutové konstrukční prvky s různými zatěžovacími šířkami nebo pokud potřebujeme ze základního protokolu vytvořit více variantních řešení se stejným základem (například skladbu stropní konstrukce ze základního protokolu lze kombinovat pomocí lokalizací s různými druhy užitného zatížení).

Lokalizace typu "Na sílu" je vhodná pro přepočet zadaného zatížení na počet kotevních prvků, které mají být schopné zatížení přenést. Výsledné jednotky závisí na typu základního protokolu (ks pro původní protokol typu "Bodová", ks/m pro typ "Liniová", ks/m2 for "Plošná"). Pro tuto lokalizaci je nutné zadat kotevní sílu (únosnost jednoho spojovacího prostředku).

Při zadávání nové lokalizace je třeba vybrat typ lokalizace ("plošná"/ "prutová"/ "bodová"), název a v případě zadávání lokalizace nižšího typu než je základní protokol též zatěžovací šířku či plochu.

Velikost zatěžovací plochy resp. šířky a název lze později změnit v okně "Nastavení protokolu" u příslušné lokalizace.

Okno "Lokalizace zatížení"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.