0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace vložky

Toto okno slouží k zadání jednotlivých výztužných vložek nosníku. Nejprve lze vybrat pomocí tlačítek typ vložky (přímý prut, jednoduchý či dvojitý ohyb) a v části "Umístění vložky" její přesnou polohu.

Krytí

V části "Krytí" lze nastavit hodnotu krytí podélné výztuže. Na výběr jsou tři možnosti zadání:

Minimální krytí

  • tato možnost převezme hodnotu minimálního krytí z dialogového okna "Krytí výztuže". Údaje v tomto okně lze změnit tlačítkem "Minimální krytí"

Minimální krytí a třmínky

  • tato možnost převezme hodnotu minimálního krytí z dialogového okna "Krytí výztuže" a připočte k ní průměr třmínků z části "Smyková výztuž". Údaje v tomto okně "Krytí výztuže" lze změnit tlačítkem "Minimální krytí"

Vlastní krytí

  • umožňuje zadat vlastní hodnotu krytí bez ohledu na požadavky normy

Tlačítko "Kontrola krytí" provede kontrolu, zda zadaná výztuž splňuje podmínky minimálního krytí. Pokud některé vložky minimální krytí nesplňují, program je může automaticky odmazat.

Vodorovné umístění středu výztuže

Tato část slouží k zadání počtu vložek v této úrovni průřezu a k určení jejich vodorovné polohy. Pokud je zaškrtnuta volba "Vygenerovat automaticky", program vkládá krajní vložky na vzdálenost krytí od kraje průřezu, vnitřní vložky rozmístí tak, aby byla zachována stejná vzdálenost mezi vložkami. V případě, že toto nastavení nepoužije, lze zadat přesnou polohu vložek pomocí tabulky.

Poloha řezu

Pokud je vložka typu "ohyb" či "dvojitý ohyb", lze pomocí tlačítek "2. úsek" a "3. úsek" zobrazovat v řezu polohu zadaných vložek v úseku za prvním respektive druhým ohybem.

Okno pro zadání tvaru a polohy vložky

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.