0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Spojovací prostředky - svary

Únosnost koutového svaru se vypočte jako

kde je:

Lwe

  • délka svaru

Únosnost koutového svaru namáhaného v rovině se stanoví pro jednotlivé složky napětí

Schéma průběhů jednotlivých složek napětí:

Koutový svar namáhaný v rovině

Svar se posoudí pro rovinnou napjatost

a

Únosnost připojení I-průřezu koutovými svary je ve výpočtu uvažováno při plastickém rozdělení vnitřních sil. Svary na stojině nosníku přenášejí posouvající sílu a svary na pásnicích přenášejí ohybový moment. Pro některé konstrukční úpravy a pro některé rozdělení vnitřních sil nemusí být tato metodika vhodná (připojení náběhů) a pružné řešení vycházející z průřezu svarového obrazce může vést k větší únosnosti a lepšímu využití materiálu.

Svary na nevyztužené pásnici

Redukce únosnosti svaru na nevyztuženou pásnici sloupu (přivařuje se pásnice nosníku nebo plech) se uvažuje náhradní šířkou připojované pásnice. Počítá se s účinnou šířkou svaru

Svary na nevyztužené pásnici

Vliv zpevnění materiálu

Ve styčnících, kde se požaduje formování plného plastického kloubu, může vliv zpevnění základního materiálu konstrukce nepříznivě ovlivnit únosnost svarů. Svary se proto v tomto případě navrhují na zvýšenou únosnost styčníků a to pro

  • vyztužené rámy - 1,4Mj.rd
  • nevyztužené rámy - 1,7Mj.rd

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.