0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Možnosti

Toto dialogové umožňuje změnit základní chování programu. Nastavení jsou uspořádána do jednotlivých záložek:

Obecné

V této záložce je možné změnit vlastnosti mřížky, která se zobrazuje na pracovní ploše a která usnadňuje zadávání. Zadat lze jednak krok mřížky, jednak souřadnice základního bodu mřížky. Pokud je zaškrtnuto "Zarovnávat do mřížky", program umožňuje zadání bodu pouze v bodech mřížky.

Zapnout/vypnout lze též zobrazování pravítek podél pracovní plochy.

Pracovní plocha se zvýrazněnými pravítky a zapnutou zarovnávací mřížkou

Jednotky

Na této záložce je možné změnit jednotky, v kterých se zobrazují výsledky. Měnit lze též počet zobrazovaných desetinných míst.

Zobrazení a Tisk

Tyto záložky umožňují upravit vzhled pracovní plochu a nastavit barvy pro tisk výstupních protokolů. Záložky nahrazují funkce dialogového okna "Nastavení kresby", které se vyskytuje u jiných programů FIN EC.

Pokud je zaškrtnuta volba "Nastavit jako výchozí", program použije aktuální nastavení dialogového okna i pro budoucí projekty. 

Přepínání mezi záložkami v okně "Možnosti"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.